Anlända - september 2015

2.9.2015

Saapuneita / Arrivals / Anlända:

Lautapelit.fi:

Tulossa / Still to come / På kommande :

Alea / Ravensburger:
Castles of Burgundy, Bora Bora, Broom Service

Rio Grande:
Imperial 2030, Antike Duellum, Concordia,

Muut julkaisijat / Other Publishers:
Hansa Teutonica (uusi painos), Hansa Teutonica East-Expansion, Hansa Teutonica - Britannia expansion, Orleans, Memory - Famous portraits, Memory - History of art,


Viimeisimmän sivupäivityksen uudet saapuneet kursiivilla / latest arrivals in italic / senast anlända titlar i kursiv text

Ks. myös / see also / se också :

<< Tillbaka